Węzły zawiązywane w nieparzystej liczbie ruchów

Trzy ruchy
W orientalny L⊝P⊕G⊝K
Pięć ruchów
S + W nicky L⊝G⊕P⊝L⊕G⊝K
S* + W pratt L⊝G⊕L⊝P⊕G⊝K
O + W kelvin L⊝P⊕L⊝P⊕G⊝K
Siedem ruchów
2S + W plattsburgh L⊝G⊕P⊝G⊕L⊝P⊕G⊝K
½O + S + ½O + W manhattan L⊝P⊕G⊝L⊕P⊝L⊕G⊝K
O + S + W św. Andrzeja L⊝P⊕L⊝G⊕P⊝L⊕G⊝K
Dziewięć ruchów
3S + W balthus L⊝G⊕P⊝G⊕L⊝G⊕P⊝L⊕G⊝K
½O + S + ½O + S + W hanover L⊝P⊕G⊝L⊕P⊝G⊕L⊝P⊕G⊝K
1½O + S + ½O + W grantchester L⊝P⊕L⊝P⊕G⊝L⊕P⊝L⊕G⊝K
3O + W3 van vijk L⊝P⊕L⊝P⊕L⊝P⊕L⊝P⊕G⊝K3