Węzły zawiązywane w parzystej liczbie ruchów

Cztery ruchy
½O + W prosty L⊕P⊝L⊕G⊝K
Sześć ruchów
1½O + W victoria L⊕P⊝L⊕P⊝L⊕G⊝K
1½O + W2 albert L⊕P⊝L⊕P⊝L⊕G⊝K2
½O + S + W półwindsor L⊕P⊝G⊕L⊝P⊕G⊝K
Osiem ruchów
S + ½O + S + W windsor L⊕G⊝P⊕L⊝G⊕P⊝L⊕G⊝K
S* + ½O + S + W perski L⊕G⊝L⊕P⊝G⊕L⊝P⊕G⊝K
½O + S + O + W2 christensen L⊕P⊝G⊕L⊝P⊕L⊝P⊕G⊝K2
O + S + ½O + W cavendish L⊕P⊝L⊕G⊝P⊕L⊝P⊕G⊝K