BOOKS

W. GREBLICKI, M. Pawlak
Nonparametric
System Identification
,
Cambridge University Press,
Cambridge 2008
 
W. GREBLICKI,
Podstawy automatyki,
Oficyna Wydawnicza
Politechniki Wrocławskiej,
Wrocław 2006,
(in Polish)
 
W. GREBLICKI,
Teoretyczne podstawy
automatyki
,
Oficyna Wydawnicza
Politechniki Wrocławskiej,
Wrocław 2001,
(in Polish)
PAPERS

2017

 1. W. GREBLICKI, M. Pawlak, "Hammerstein system identification with the nearest neighbor algorithm", IEEE Transactions on Information Theory, Vol. 63, No. 8, 4746-4757, August 2017. IEEEXplore BibTex

2010

 1. W. GREBLICKI, "Nonparametric input density-free estimation of the nonlinearity in Wiener systems", IEEE Transactions on Information Theory, Vol. 56, No. 7, 3575-3580, July 2010. IEEEXplore BibTex

2009

 1. W. GREBLICKI, G. Mzyk, "Semiparametric approach to Hammerstein system identification", IFAC Proceedings Volumes, Vol. 42, No.10, 1680-1685, 2009 (15-th IFAC Symposium on System Identification, Saint-Malo, France, July 6-8, 2009). ScienceDirect BibTex
 2. W. GREBLICKI, "Input nonlinearity recovering in a class of systems", IEEE Transactions on Automatic Control, Vol. 54, No. 7, 1714-1717, July 2009. IEEEXplore BibTex

2006

 1. W. GREBLICKI, "Continuous-time Hammerstein system identification from sampled data", IEEE Transactions on Automatic Control, Vol. 51, No. 7, 1195-1200, July 2006. IEEEXplore BibTex

2005

 1. W. GREBLICKI, "Nieparametryczne metody identyfikacji systemów", [in] Systemy Sterowania, ed. W. Greblicki and Cz. Smutnicki, 81-102, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2005, (in Polish). BibTex
 2. W. GREBLICKI, M. Pawlak, "Discussion on "Subspace-based identification algorithms for Hammerstein and Wiener models"", European Journal of Control, Vol. 11, No. 2, 145-148, 2005. ScienceDirect BibTex

2004

 1. W. GREBLICKI, "Nonlinearity recovering in Wiener system driven with correlated signal", IEEE Transactions on Automatic Control, Vol. 49, No. 10, 1805-1810, October 2004. IEEEXplore BibTex
 2. W. GREBLICKI, "Hammerstein system identification with stochastic approximation", International Journal of Modelling and Simulation, Vol. 24, No. 3, 131-138, 2004. Taylor&Francis BibTex

2003

 1. W. GREBLICKI, P. Śliwiński, "Non-parametric identification of non-linearity in Hammerstein systems", IFAC Proceedings Volumes, Vol. 36, No. 16, 825-830, 2003 (13 IFAC Symposium on System Identification, Rotterdam, The Netherlands, 27-29 August 2003). ScienceDirect BibTex

2002

 1. W. GREBLICKI, "Recursive identification of continuous-time Hammerstein systems", International Journal of Systems Science, Vol. 33, No. 12, 969-977, 2002. Taylor&Francis BibTex
 2. W. GREBLICKI, "Stochastic approximation in nonparametric identification of Hammerstein systems", IEEE Transactions on Automatic Control, Vol. 47, No. 11, 1800-1810, November 2002. IEEEXplore BibTex
 3. W. GREBLICKI, P. Śliwiński, "Non-linearity estimation in Hammerstein system based on ordered observations and wavelets", 8th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics, Szczecin, Poland, September 2-5, 2002, vol. 1, 451-456, 2002. BibTex
 4. W. GREBLICKI, P. Śliwiński, "Algorytmy identyfikacji ciągłych systemów Hammersteina", XIV Krajowa Konferencja Automatyki, Zielona Góra, Poland, June 24-27 2002, vol. 1, 365-370, 2002, (in Polish). BibTex
 5. W. GREBLICKI, P. Śliwiński, "Metoda rozwinięć ortogonalnych w identyfikacji systemów i rozpoznawaniu obrazów", Krajowe Sympozjum "Modelowanie i Symulacja Komputerowa w Technice, Łódź, Poland, March 5-6, 2002, 49-54, 2002, (in Polish). BibTex

2001

 1. W. GREBLICKI, "Recursive identification of Wiener systems", International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, Vol. 11, No. 4, 977-991, October 2001. AMCS BibTex
 2. W. GREBLICKI, P. Śliwiński, "Orthogonal series algorithms to identify Hammerstein systems", 7th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics, August 28-31, 2001, Międzyzdroje, Poland, vol. 2, 1009-1014, 2001. BibTex

2000

 1. W. GREBLICKI, "Continuous-time Hammerstein system identification", IEEE Transactions on Automatic Control, Vol. 45, No. 6, 1232-1236, June 2000. IEEEXplore BibTex

1999

 1. W. GREBLICKI, "Recursive identification of continuous-time Wiener systems", International Journal of Control, Vol. 72, No. 11, 981-989, 1999. Taylor&Francis BibTex
 2. Z. Hasiewicz, W. GREBLICKI, "Non-linearity recovering with the help of wavelets", 1999 European Control Conference, August 31- September 3, 1999, Karlsruhe, Germany, 3832-3837, 1999. IEEEXplore BibTex
 3. W. GREBLICKI, "Nieparametryczne metody uczenia rozpoznawania", [in] Komputerowe Systemy Rozpoznawania, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 87-93, 1999, (in Polish). BibTex

1998

 1. W. GREBLICKI, "Continuous-time Wiener system identification", IEEE Transactions on Automatic Control, Vol. 43, No. 10, 1488-1493, October 1998. IEEEXplore BibTex
 2. W. GREBLICKI, Z. Hasiewicz, "Wavelet approach to non-linear system identification", XXIst National Conference on Circuit Theory and Electronic Networks, October 22-24, 1998, Poznań-Kiekrz, Poland, vol. 1, 87-92, 1998. BibTex
 3. W. GREBLICKI, Z. Hasiewicz, "Non-linear system identification under small a priori knowledge", 5th International Symposium on Methods and Models in Automation and Robotics, August 25-29, 1998, Międzyzdroje, Poland, vol. 2, 577-582, 1998. BibTex

1997

 1. W. GREBLICKI, Z. Hasiewicz, "Identification of non-linear systems by orthogonal series", XXth National Conference on Circuit Theory and Electronics Networks, October 21-24, 1997, Kołobrzeg, Poland, vol. 1, 85-90, 1997. BibTex
 2. W. GREBLICKI, Z. Hasiewicz, "Wavelet identification of Wiener systems", 4th International Symposium on Methods and Models in Automation and Robotics, August 26-29, 1997, Międzyzdroje, Poland, vol. 1, 323-328, 1997. BibTex
 3. W. GREBLICKI, "Nonparametric approach to Wiener system identification", IEEE Transactions on Circuits and Systems - I: Fundamental Theory and Applications, Vol. 44, No. 6, 538-545, June 1997. IEEEXplore BibTex

1996

 1. W. GREBLICKI, M. Pawlak,"Nonparametric techniques in nonlinear system identification'', VI International Conference on Statistical Modelling, Warsaw, Poland, 77-80, 1996.
 2. W. GREBLICKI, Z. Hasiewicz, "Identification of non-linear systems corrupted by colored noise", XIXth National Conference on Circuit Theory and Electronics Circuits, October 23-26, 1996, Kraków-Krynica, Poland, vol. I, II/33-II/38, 1996. BibTex
 3. W. GREBLICKI, Z. Hasiewicz, "System identification in the presence of correlated noise; non-parametric approach", 3rd International Symposium on Methods and Models in Automation and Robotics, September 10-13, 1996, Międzyzdroje, Poland, vol. 3. 619-624, 1996. BibTex
 4. W. GREBLICKI, "Nonlinearity estimation in Hammerstein systems based on ordered observations", IEEE Transactions on Signal Processing, Vol. 44, No. 5, 1224-1233, May 1996. IEEEXplore BibTex
 5. W. GREBLICKI, "Nieparametryczna identyfikacja systemów dynamicznych", Prace Naukowe Instytutu Telekomunikacji i Akustyki Politechniki Wrocławskiej, Vol. 26, 141-144, 1996 (VIII Krajowe Sympozjum Nauk Radiowych URSI'96, February 15-16, 1996, Wrocław, Poland), (in Polish). BibTex

1995

 1. W. GREBLICKI, "Identyfikacja przy ograniczonej informacji", I Konferencja Granty-Automatyka '95, Warszawa, vol. 1, 97-105, 1995, (in Polish). BibTex
 2. W. GREBLICKI, "Nieparametryczna identyfikacja systemów", I Konferencja Granty-Automatyka '95, Warszawa, vol. 1, 89-96, 1995, (in Polish). BibTex

1994

 1. W. GREBLICKI, M. Pawlak, "Nonparametric recovering nonlinearities in block-oriented systems with the help of Laguerre polynomials", Control - Theory and Advanced Technology, vol. 10, No. 4, Part 1, 771-791, December 1994. BibTex
 2. M. Pawlak, W. GREBLICKI, "On nonparametric identification of cascade nonlinear systems", 33rd Conference on Decision and Control, December 14 16, 1994, Lake Buena Vista, Florida, USA, vol. 3, 2866-2867, 1994. IEEEXplore BibTex
 3. W. GREBLICKI, "Nonparametric identification of Wiener systems by orthogonal series", IEEE Transactions on Automatic Control, Vol. 39, No. 10, 2077-2086, October 1994. IEEEXplore BibTex
 4. W. GREBLICKI, M. Pawlak, "Dynamic system identification with order statistics", IEEE Transactions on Information Theory, Vol. 40, No. 5, 1474-1489, September 1994. IEEEXplore BibTex
 5. M. Pawlak, W. GREBLICKI, "Nonlinear system identification with the help of order statistics", 10th IFAC Conference on System Identification, July 4-6, 1994, Copenhagen, Denmark, 157-161, 1994.
 6. W. GREBLICKI, M. Pawlak, "Nonlinear system identification with nonparametric deconvolution", IEEE International Symposium on Information Theory, June 27 - July 1, 1994, Trondheim, Norway, 124, 1994. IEEEXplore BibTex
 7. W. GREBLICKI, M. Pawlak, "Cascade non-linear identification by a non-parametric method", International Journal of Systems Science, Vol. 25, No. 1, 129-153, 1994. Taylor&Francis BibTex

1992

 1. W. GREBLICKI, "Nonparametric identification of Wiener systems", IEEE Transactions on Information Theory, Vol. 38, No. 5, 1487-1493, September 1992. IEEEXplore BibTex
 2. W. GREBLICKI, M. Pawlak, "Nonparametric identification of a particular nonlinear time series system", IEEE Transactions on Signal Processing, Vol. 40, No. 4, 985-989, April 1992. IEEEXplore BibTex

1991

 1. W. GREBLICKI, "Nieparametryczna identyfikacja systemów", Archiwum Automatyki i Robotyki, vol. 36, No. 2, 277-290, 1991, (in Polish). BibTex
 2. M. Pawlak, W GREBLICKI, "Nonparametric estimation of a class of nonlinear time series models", Nonparametric Functional Estimation and Related Topics, NATO ASI Series C: Mathematical and Physical Sciences, Vol. 335, 541-552, 1991. SpringerLink BibTex
 3. W. GREBLICKI, M. Pawlak, "Nonparametric identification of nonlinear block-oriented systems", 9th IFAC/IFORS Symposium on Identification and System Parameter Estimation, Budapest, Hungary, July 8-12, 1991, 720-724, 1991.
 4. M. Pawlak, W GREBLICKI, "On nonparametric estimation of a cascade nonlinear system by the kernel regression estimate", IEEE International Symposium on Information Theory, Budapest, Hungary, June 24-28, 1991, 161, 1991. IEEEXplore BibTex
 5. W. GREBLICKI, M. Pawlak, "Nonparametric identification of a cascade nonlinear time series system", Signal Processing, Vol. 22, No. 1, 61-75, January 1991. ScienceDirect BibTex

1989

 1. W. GREBLICKI, "Non-parametric orthogonal series identification of Hammerstein systems", International Journal of Systems Science, Vol. 20, No. 12, 2355-2367, 1989. Taylor&Francis BibTex
 2. W. GREBLICKI, M. Pawlak, "Recursive nonparametric identification of Hammerstein systems", Journal of the Franklin Institute, Vol. 326, No. 4, 461-481, 1989. ScienceDirect BibTex
 3. W. GREBLICKI, M. Pawlak, "Nonparametric identification of Hammerstein systems", IEEE Transactions on Information Theory, Vol. IT-35, No. 2, 409-418, May 1989. IEEEXplore BibTex

1988

 1. W. GREBLICKI, M. Pawlak, "Nonparametric Hammerstein system identification with Hermite polynomials'', 8th IFAC/IFORS Symposium on Identification and System Parameter Estimation, Beijing, China, pp. 730-733, 1988.

1987

 1. W. GREBLICKI, M. Pawlak, "Necessary and sufficient consistency conditions for a recursive kernel regression estimate", Journal of Multivariate Analysis, Vol. 23, No. 1, 67-76, October 1987. ScienceDirect BibTex
 2. W. GREBLICKI, M. Pawlak, "Necessary and sufficient conditions for Bayes risk consistency of a recursive kernel classification rule", IEEE Transactions on Information Theory, Vol. IT-33, No. 3, 408-412, May 1987. IEEEXplore BibTex
 3. W. GREBLICKI, M. Pawlak, "Hammerstein system identification by non-parametric regression estimation", International Journal of Control, Vol. 45, No. 1, 343-354, 1987. Taylor&Francis BibTex

1986

 1. W. GREBLICKI, M. Pawlak, "Identification of discrete Hammerstein systems using kernel regression estimates", IEEE Transactions on Automatic Control, Vol. AC-31, No. 1, 74-77, January 1986. IEEEXplore BibTex
 2. W. GREBLICKI, M. Pawlak, "Nonparametric identification of two-channel nonlinear systems", 25th IEEE Conference of Decision and Control, Athens, Greece, December 10-12, 1986, vol. 3, 2012-2015, 1986. IEEEXplore BibTex
 3. A. Georgiev, W. GREBLICKI, "Nonparametric function recovering from noisy observations", Journal of Statistical Planning and Inference, Vol. 13, 1-14, 1986. ScienceDirect BibTex

1985

 1. W. GREBLICKI, M. Pawlak, "Discussion of the paper, "Some aspects of the spline smoothing approach to nonparametric regression curve fitting" by B.W. Silverman", Journal of the Royal Statistical Society, Series B (Methodological), vol. 47, 36-37, 1985. JSTOR
 2. W. GREBLICKI, M. Pawlak, "Fourier and Hermite series estimates of regression functions", Annals of the Institute of Statistical Mathematics, Vol. 37, No. 3, Part A, 443-454, December 1985. AISM SpringerLink BibTex
 3. W. GREBLICKI, M. Pawlak, "Pointwise consistency of the Hermite series density estimate", Statistics and Probability Letters, Vol. 3, No. 2, 65-69, April 1985. ScienceDirect BibTex

1984

 1. W. GREBLICKI, A. Krzyżak, M. Pawlak, "Distribution-free pointwise consistency of kernel regression estimate", Annals of Statistics, Vol. 12, No. 4, 1570-1575, 1984. ProjectEuclid JSTOR BibTex
 2. A. Krzyżak, W. GREBLICKI, "On a new algorithm for nonparametric identification of stochastic systems with cascade structure", 15th Annual Pittsburgh Conference on Modelling and Simulation, Pittsburgh, Kansas, USA, April 19-20, 1984, vol. 15, Part 2, 765-770, 1984.
 3. W. GREBLICKI, M. Pawlak, "Hermite series estimate of a probability density and its derivatives", Journal of Multivariate Analysis, Vol. 15, No. 2, 174-182, October 1984. ScienceDirect BibTex

1983

 1. A. Krzyżak, W. GREBLICKI, "Optimal modeling and identification of stochastic system with cascade structure", 14th Annual Pittsburgh Conference on Modelling and Simulation, Pittsburgh, Kansas, USA, April 21-22, 1983, vol. 14, Part 2, 361-365, 1983.
 2. W. GREBLICKI, M. Pawlak, "Almost sure convergence of classification procedures using Hermite series density estimates", Pattern Recognition Letters, Vol. 2, No. 1, 13-17, October 1983. ScienceDirect BibTex
 3. W. GREBLICKI, D. Rutkowska, L. Rutkowski, "An orthogonal series estimate of time-varying regression", Annals of the Institute of Statistical Mathematics, Vol. 35, No. 2, Part A, 215-228, December 1983. SpringerLink BibTex

1982

 1. W. GREBLICKI, A. Krzyżak, "Optimal model of a stochastic systems with cascade structure and its applications in simulation of water as well as industrial systems", Proceedings of the International AMSE Conference on Modelling and Simulation, Paris, France, July 1-3, 1982, 32-33, 1982.
 2. W. GREBLICKI, M. Pawlak, "A classification procedure using the multiple Fourier series", Information Sciences, Vol. 26, No. 2, 115-126, March 1982. ScienceDirect BibTex

1981

 1. W. GREBLICKI, M. Pawlak, "Classification using the Fourier series estimate of multivariate density functions", IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Vol. 11, No. 10, 726-730, October 1981. IEEEXplore BibTex
 2. W. GREBLICKI, "Asymptotic efficiency of classifying procedures using the Hermite series estimate of multivariate probability densities", IEEE Transactions on Information Theory, Vol. 27, No. 3, 364-366, May 1981. IEEEXplore BibTex
 3. W. GREBLICKI, L. Rutkowski, "Density-free Bayes risk consistency of nonparametric pattern recognition procedures", Proceedings of the IEEE, Vol. 69, No. 4, 482-483, April 1981. IEEEXplore BibTex

1980

 1. W. GREBLICKI, A. Krzyżak, "Asymptotic properties of kernel estimates of a regression function", Journal of Statistical Planning and Inference, Vol. 4, No. 1, 81-90, 1980. ScienceDirect BibTex
 2. W. GREBLICKI, "Asymptotycznie optymalne uczenie rozpoznawania", VIII Krajowa Konferencja Automatyki, Szczecin, Poland, September 16-17, 1980, vol. 1, 309-312, 1980, (in Polish).
 3. W. GREBLICKI, "Learning to recognize patterns with a probabilistic teacher", Pattern Recognition, Vol. 12, No. 3, 159-164, 1980. ScienceDirect BibTex

1979

 1. W. GREBLICKI, A. Krzyżak, "Non-parametric identification of a memoryless system with a cascade structure", International Journal of Systems Science, Vol. 10, No. 11, 1301-1310, 1979. Taylor&Francis BibTex
 2. W. GREBLICKI, "Nonparametric system identification by orthogonal series", Problems of Control and Information Theory, vol. 8, No. 1, 67-73, 1979. ADT MTAK BibTex
 3. A. Krzyżak, D. Rutkowska, L. Rutkowski, W. GREBLICKI, "Nonparametric identification of a static system with a cascade structure", 4th International Symposium: System - Modeling - Control, October 8-13, 1979, Zakopane, Poland, vol. 2, 136-143, 1979.

1978

 1. W. GREBLICKI, "Pattern recognition procedures with nonparametric density estimates", IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Vol. SMC-8, No. 11, 809-812, November 1978. IEEEXplore BibTex
 2. W. GREBLICKI, "Asymptotically optimal pattern recognition procedures with nonparametric density estimates", IEEE Transactions on Information Theory, Vol. IT-24, No. 2, 250-251, March 1978. IEEEXplore BibTex

1977

 1. W. GREBLICKI, "Rozpoznawanie obiektów na podstawie oszacowań gęstości prawdopodobieństwa", VII Krajowa Konferenca Automatyki, Rzeszów, Poland, September 15-17, 1977, vol. 1, 359-363, 1977, (in Polish).
 2. W. GREBLICKI, M. Kuczyński, M. Kuliszewski, "Stochastic models for decision making in air protection systems", First International Conference on Mathematical Modelling, St. Louis, Missouri, USA, August 29 September 1, 1977, vol. IV, 2065-2070, 1977.

1976

 1. W. GREBLICKI, "Identifikacija sistem upravlenija metodom ocenki plotnostej verojatnosti", Doklady III Nacional'noj Konferencii Avtomatizacija'76, Albena, Bulgaria, October 5-9, 1976, vol. 6, 20-23, 1976, (in Russian).

1975

 1. W. GREBLICKI, "Primenenije metodov ocenki plotnostej verojatnosti v obučenii raspoznavanija", Trudy Rasširennogo Zasedanija Rabočej Gruppy 2 po Metodam Raspoznavanija, Klassifikacii i Poiska Informacii, Jadwisin, Polska, June 2-8, 1975, 281-284, 1975, (in Russian).

1974

 1. W. GREBLICKI, "Asymptotycznie optymalne algorytmy rozpoznawania i identyfikacji w warunkach probabilistycznych" (Asymptotically optimal probabilistic algorithms for pattern recognition and identification), Prace Naukowe Instytutu Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej, No. 18, Seria: Monografie No. 3, 3-88, 1974, (in Polish). BibTex
 2. W. GREBLICKI, "Identyfikacja statyczna metodą szeregów ortogonalnych" (Static identification by orthogonal series method), Podstawy Sterowania, vol. 4, No. 1, 3-12, 1974, (in Polish). BibTex
 3. Z. Bubnicki, W. GREBLICKI, K. Czechowicz, A. Stanisz, "Sterowanie procesem stabilizacji składu surowca w cementowni", VI Krajowa Konferencja Automatyki, Poznań, Poland, September 9-11, 1974, vol. III, 393-398, 1974, (in Polish).

1973

 1. W. GREBLICKI, "Rekurencyjny, asymptotycznie optymalny algorytm uczenia rozpoznawania" (Recursive asymptotically optimal learning algorithm to recognize patterns), Prace Naukowe Instytutu Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej, No. 9, Seria: Studia i Materiały No. 8, 3-10, 1973, (in Polish). BibTex
 2. W. GREBLICKI, A. Stanisz, K. Czechowicz, J. Mielcarek, J. Przybyła, "Struktura oprogramowania systemu sterowania produkcją szlamu w cementowni", Podstawy Sterowania, vol. 3, No. 3, 199-208, 1973, (in Polish).
 3. W. GREBLICKI, J. Markowski, "Optymalne sterowanie probabilistycznym kompleksem operacji niezależnych przy uwzględnieniu kosztów", Podstawy Sterowania, vol. 3, No. 2, 117-122, 1973, (in Polish).
 4. W. GREBLICKI, J. Mielcarek, J. Przybyła, A. Stanisz, "Koncepcja sterowania procesem produkcji szlamu w cementowni", Podstawy Sterowania, vol. 3, No. 1, 35-44, 1973, (in Polish).
 5. W. GREBLICKI, "Nieparametryczna identyfikacja charakterystyk statycznych" (Nonparametric identification of static plants), Podstawy Sterowania, vol. 3, No. 1, 11-18, 1973, (in Polish). BibTex

1972

 1. W. GREBLICKI, "Zastosowanie metod ustalania empirycznych rozkładów prawdopodobieństwa w identyfikacji obiektów", [in] Modele Matematyczne i Identyfikacja Obiektów, vol. 1, Ossolineum, Wrocław, 146-151, 1972, (in Polish).
 2. W. GREBLICKI, "Nieparametryczna estymacja w uczeniu rozpoznawania" (Nonparametric estimation to recognize patterns), Podstawy Sterowania, vol. 2, No. 3, 221-230, 1972, (in Polish). BibTex
 3. W. GREBLICKI, J. Markowski, "Probabilistyczny problem sterowania kompleksem operacji niezależnych", Podstawy Sterowania, vol. 2, No. 1, 3-16, 1972, (in Polish).
 4. W. GREBLICKI, "Nowe warunki stochastycznej stabilności dyskretnych układów sterowania", Prace Naukowe Instytutu Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej, No. 1, Seria: Studia i Materiały No. 1, 67-86, 1972, (in Polish).
 5. W. GREBLICKI, "O pewnej metodzie uczenia w nieparametrycznym zadaniu rozpoznawania obrazów", Prace Naukowe Instytutu Cybernetyki Politechniki Wrocławskiej, No. 1, Seria: Studia i Materiały No. 1, 31-39, 1972, (in Polish).

1971

 1. W. GREBLICKI, J. Markowski, "O pewnej metodzie sterowania rozdziałem zasobów przy probabilistycznym modelu operacji niezależnych", Podstawy Sterowania, vol. 1, No. 3-4, 223-230, 1971, (in Polish).
 2. W. GREBLICKI, "Nieparametryczna identyfikacja obiektów statycznych", V Krajowa Konferencja Automatyki, Gdańsk, Poland, June 7-9, 1971, No. 2, 19-24, 1971, (in Polish). BibTex

1968

 1. W. GREBLICKI, "O pewnej możliwości optymalizacji degresywnego sprzężenia zwrotnego", Zeszyty Naukowe Politechniki Wrocławskiej, Automatyka VII, 13-17, 1968, (in Polish).

1967

 1. Z. Bubnicki, W. GREBLICKI, K. Orlicz, W. Wojsznis, "Niektóre problemy automatyzacji cementowni z zastosowaniem cyfrowej maszyny sterującej", IV Krajowa Konferencja Automatyki, No. VII, Kraków, Poland, 27-30, 1967, (in Polish).