ARTYKUŁY w języku polskim PAPERS in Polish

2005

 1. W. GREBLICKI, "Nieparametryczne metody identyfikacji systemów", [w] Systemy Sterowania, ed. W. Greblicki i Cz. Smutnicki, 81-102, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2005. BibTex

2002

 1. W. GREBLICKI, P. Śliwiński, "Algorytmy identyfikacji ciągłych systemów Hammersteina", XIV Krajowa Konferencja Automatyki, Zielona Góra, 24-27 czerwca 2002, vol. 1, 365-370, 2002. BibTex
 2. W. GREBLICKI, P. Śliwiński, "Metoda rozwinięć ortogonalnych w identyfikacji systemów i rozpoznawaniu obrazów", Krajowe Sympozjum "Modelowanie i Symulacja Komputerowa w Technice, Łódź, 5-6 marca 2002, 49-54, 2002. BibTex

2000

 1. W. GREBLICKI, "Nieparametryczne metody uczenia rozpoznawania", [w] Komputerowe Systemy Rozpoznawania, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 87-93, 1999. BibTex

1996

 1. W. GREBLICKI, "Nieparametryczna identyfikacja systemów dynamicznych", Prace Naukowe Instytutu Telekomunikacji i Akustyki Politechniki Wrocławskiej, Nr 26, 141-144, 1996 (VIII Krajowe Sympozjum Nauk Radiowych URSI'96, 15-16 lutego 1996, Wrocław). BibTex

1995

 1. W. GREBLICKI, "Identyfikacja przy ograniczonej informacji", I Konferencja Granty-Automatyka '95, Warszawa, vol. 1, 97-105, 1995. BibTex
 2. W. GREBLICKI, "Nieparametryczna identyfikacja systemów", I Konferencja Granty-Automatyka '95, Warszawa, vol. 1, 89-96, 1995. BibTex

1991

 1. W. GREBLICKI, "Nieparametryczna identyfikacja systemów", Archiwum Automatyki i Robotyki, tom 36, zeszyt 2, 277-290, 1991. BibTex

1980

 1. W. GREBLICKI, "Asymptotycznie optymalne uczenie rozpoznawania", VIII Krajowa Konferencja Automatyki, Szczecin, 16-17 września 1980, vol. 1, 309-312, 1980.

1977

 1. W. GREBLICKI, "Rozpoznawanie obiektów na podstawie oszacowań gęstości prawdopodobieństwa", VII Krajowa Konferenca Automatyki, Rzeszów, 15-17 września 1977, vol. 1, 359-363, 1977.

1974

 1. W. GREBLICKI, "Asymptotycznie optymalne algorytmy rozpoznawania i identyfikacji w warunkach probabilistycznych", Prace Naukowe Instytutu Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej, nr 18, Seria: Monografie 3, 3-88, 1974. BibTex
 2. W. GREBLICKI, "Identyfikacja statyczna metodą szeregów ortogonalnych", Podstawy Sterowania, tom 4, zeszyt 1, 3-12, 1974. BibTex
 3. Z. Bubnicki, W. GREBLICKI, K. Czechowicz, A. Stanisz, "Sterowanie procesem stabilizacji składu surowca w cementowni", VI Krajowa Konferencja Automatyki, Poznań, 9-11 września 1974, vol. III, 393-398, 1974.

1973

 1. W. GREBLICKI, "Rekurencyjny, asymptotycznie optymalny algorytm uczenia rozpoznawania", Prace Naukowe Instytutu Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej, nr 9, Seria: Studia i Materiały nr 8, 3-10, 1973. BibTex
 2. W. GREBLICKI, A. Stanisz, K. Czechowicz, J. Mielcarek, J. Przybyła, "Struktura oprogramowania systemu sterowania produkcją szlamu w cementowni", Podstawy Sterowania, vol. 3, nr 3, 199-208, 1973.
 3. W. GREBLICKI, J. Markowski, "Optymalne sterowanie probabilistycznym kompleksem operacji niezależnych przy uwzględnieniu kosztów", Podstawy Sterowania, vol. 3, nr 2, 117-122, 1973.
 4. W. GREBLICKI, J. Mielcarek, J. Przybyła, A. Stanisz, "Koncepcja sterowania procesem produkcji szlamu w cementowni", Podstawy Sterowania, vol. 3, nr 1, 35-44, 1973.
 5. W. GREBLICKI, "Nieparametryczna identyfikacja charakterystyk statycznych", Podstawy Sterowania, tom 3, zeszyt 1, 11-18, 1973. BibTex

1972

 1. W. GREBLICKI, "Zastosowanie metod ustalania empirycznych rozkładów prawdopodobieństwa w identyfikacji obiektów", [w] Modele Matematyczne i Identyfikacja Obiektów, vol. 1, Ossolineum, Wrocław, 146-151, 1972.
 2. W. GREBLICKI, "Nieparametryczna estymacja w uczeniu rozpoznawania", Podstawy Sterowania, tom 2, zeszyt 3, 221-230, 1972. BibTex
 3. W. GREBLICKI, J. Markowski, "Probabilistyczny problem sterowania kompleksem operacji niezależnych", Podstawy Sterowania, vol. 2, nr 1, 3-16, 1972.
 4. W. GREBLICKI, "Nowe warunki stochastycznej stabilności dyskretnych układów sterowania", Prace Naukowe Instytutu Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej, nr 1, Seria: Studia i Materiały nr 1, 67-86, 1972.
 5. W. GREBLICKI, "O pewnej metodzie uczenia w nieparametrycznym zadaniu rozpoznawania obrazów", Prace Naukowe Instytutu Cybernetyki Politechniki Wrocławskiej, nr 1, Seria: Studia i Materiały nr 1, 31-39, 1972.

1971

 1. W. GREBLICKI, J. Markowski, "O pewnej metodzie sterowania rozdziałem zasobów przy probabilistycznym modelu operacji niezależnych", Podstawy Sterowania, vol. 1, nr 3-4, 223-230, 1971.
 2. W. GREBLICKI, "Nieparametryczna identyfikacja obiektów statycznych", V Krajowa Konferencja Automatyki, Gdańsk, 7-9 czerwca 1971, nr 2, 19-24, 1971. BibTex

1968

 1. W. GREBLICKI, "O pewnej możliwości optymalizacji degresywnego sprzężenia zwrotnego", Zeszyty Naukowe Politechniki Wrocławskiej, Automatyka VII, 13-17, 1968.

1967

 1. Z. Bubnicki, W. GREBLICKI, K. Orlicz, W. Wojsznis, "Niektóre problemy automatyzacji cementowni z zastosowaniem cyfrowej maszyny sterującej", IV Krajowa Konferencja Automatyki, nr VII, Kraków, 27-30, 1967.