Professor Zygmunt HASIEWICZ, M.Eng., Ph.D., D.Sc.
Prof. dr hab. inż. Zygmunt HASIEWICZ


E-mail:  Zygmunt . Hasiewicz @ pwr . wroc . pl


Scientific degrees:

 • M. Eng. – 1971, Technical University of Wroclaw, Wroclaw, Poland,
 • Ph. D. – 1974, Technical University of Wroclaw, Wroclaw, Poland,
 • D. Sc. – 1993, Technical University of Warsaw, Warsaw, Poland,
 • Professor – 2006, Wroclaw University of Technology, Wroclaw, Poland.

Research interests:

Systems theory:

  • nonlinear system identification,
  • identification of systems with composite structure,
   • decomposition and coordination in interconnected large scale systems,
   • multilevel hierarchical structures for system identification,
   • multistage identification of complex systems.

Applications of mathematical statistics:

  • parametric estimation in complex systems,
  • nonparametric functional estimation of complex systems.

The list of publications (since 1977)


Ph.D. students:

PAST

·        Przemysław Śliwiński, 2000, Wrocław University of Science and Technology, Wrocław, Poland;
PhD Thesis: Algorytmy identyfikacji systemów nieliniowych za pomocą falek

·        Grzegorz Mzyk, 2002, Wrocław University of Science and Technology, Wrocław, Poland;
PhD Thesis: Parametryczna identyfikacja systemów o złożonej strukturze

·        Krzysztof Helt, 2003 , Wrocław University of Science and Technology, Wrocław, Poland;
PhD Thesis: Rozpoznawanie obrazów z wykorzystaniem falek

·        Paweł Wachel, 2008, Wrocław University of Science and Technology, Wrocław, Poland;
PhD Thesis: Parametryczno-nieparametryczna identyfikacja systemów Wienera

·        Urszula Libal, 2015, Wrocław University of Science and Technology, Wrocław, Poland;
PhD Thesis: Multistage Discrimination of Signals by Wavelet Decomposition

 


Mailing address:

Institute of Computer Engineering, Control and Robotics

Wrocław University of Technology
Wybrzeże S. Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław, POLAND

Phone: +48 71 320 25 49
Fax:     +48 71 321 26 77

Adres dla korespondencji krajowej:

Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki

Politechnika Wroclawska
ul. Z. Janiszewskiego 11/17
50-372 Wroclaw

Tel.:     +48 71 320 25 49
Faks:   +48 71 321 26 77


Dydaktyka

Tematy projektów