Zakład Sterowania i Optymalizacji
Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki
Włodzimierz GREBLICKI wlodzimierz.greblicki@pwr.wroc.pl
wgre@ict.pwr.wroc.pl
Zygmunt HASIEWICZ zygmunt.hasiewicz@pwr.wroc.pl
zhas@ict.pwr.wroc.pl
Ryszard KLEMPOUS ryszard.klempous@pwr.wroc.pl
rysiek@eka.pwr.wroc.pl
Jerzy KOTOWSKI jerzy.kotowski@pwr.wroc.pl
kotowski@eka.pwr.wroc.pl
Barbara ŁYSAKOWSKA barbara.lysakowska@pwr.wroc.pl
barbaral@ict.pwr.wroc.pl
Grzegorz MZYK grzegorz.mzyk@pwr.wroc.pl
grmz@ict.pwr.wroc.pl
Ewa SZLACHCIC ewa.szlachcic@pwr.wroc.pl
szlachcic@eka.pwr.wroc.pl
Przemysław ŚLIWIŃSKI przemyslaw.sliwinski@pwr.wroc.pl
slk@ict.pwr.wroc.pl